Privacyverklaring

De Salix kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Salix, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact/reserveringsformulier op de website aan De Salix verstrekt. De Salix kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

  • Uw voor-en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mail adres

Waarom De Salix gegevens nodig heeft

De Salix verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen en om u per e-mail bericht(en) te kunnen sturen.
Daarnaast kan De Salix uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht , bestaande uit een reserveringsovereenkomst voor verblijven bij De Salix.

Hoe lang De Salix gegevens bewaart

De Salix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor we uw gegevens nodig hebben. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar digitaal bewaard. De Salix bewaard uw gegevens in een papieren administratie om te voldoen aan een wettelijke verplichting( belastingdienst). De Salix verstrekt geen persoonsgegevens aan derden alleen indien we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen sommige voorkeuren niet worden bewaard.

Google Analytics

Desalix.nl maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan desalix.nl de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits desalix.nl voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics.

Desalix.nl voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

Desalix.nl heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
Desalix.nl heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ip-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Desalix.nl heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren.
Desalix.nl heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft desalix.nl Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Desalix.nl informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.

Lees meer over Google Analytics
Beveiliging

De Salix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigen tegen te gaan. De website van De Salix maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wenst u meer informatie over de beveiliging of bewaren van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.